Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Biłgorajskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Bank Spółdzielczy w Księżpolu działa na terenie powiatu biłgorajskiego oraz powiatów sąsiadujących. Jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie. Jest dla klientów placówką w pełni bezpieczną – posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapewniamy klientom szybką, fachową i miłą obsługę. Działamy w oparciu o przepisy Prawa Bankowego i Prawa Spółdzielczego kontynuując chlubną tradycję jego założycieli, zapewniając wsparcie finansowe swoim członkom. Efektywne zarządzanie środkami pozwala na systematyczny wzrost sumy bilansowej i funduszy własnych Banku oraz na zachowanie płynności finansowej. Bank nasz odgrywa ważną rolę w systemie finansowym Gminy Księżpol, zapewniając obsługę finansową prężnie rozwijającym się podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym i domowym, urzędom i szkołom. Pamiętamy również o potencjalnych przyszłych klientach, których poprzez Szkolną Kasę Oszczędności (SKO) uczymy nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, zapoznawania się z działalnością Banku i korzystania z usług bankowych. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że cieszymy się wśród lokalnej społeczności dużym zaufaniem o czym świadczy wzrastająca liczba klientów. Dziękując za zaufanie serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług przedstawionych w ofercie Banku.